Kristin Gjesdals kvinnelige filosofihistorie er en skatt.

Det personlige er filosofisk

Hentes fram: Lou Andreas-Salomé er blant filosofene Kristin Gjesdal framhever. Foto: Wikimedia Commons

Det er lenge siden jeg leste en innføringsbok i filosofi med begeistring. Interesse, kanskje, men sjelden begeistring. Mens jeg leste Kristin Gjesdals «Opprørerne. Kvinner som endret filosofien» var det altså det jeg følte – sitrende begeistring. Å lese «Opprørerne» – helst sammen med antologien «Kvinner i filosofien. Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap» redigert av Gjesdal og Dalia Nassar fra 2022 – er som å finne en skatt.

Bokanmeldelser