Gene­rasjon porno

Mer og grovere: Konsum av porno blant unge øker. Den lette tilgangen får noe av skylda.Mer og grovere: Konsum av porno blant unge øker. Den lette tilgangen får noe av skylda.

Når så du porno for første gang? Spørsmålet lyser på skjermen i klasserommet på Universitetet i Sørøst-Norge. Studentene, som går første året på lærerutdanningen, finner fram telefonen og sender inn svar på spørsmålet – anonymt.