«Sex», som fekk den økumeniske prisen på Berlinalen, jamstiller nestekjærleik og aksept av skeive identitetar.

Menn imellom

Gjengen på taket: Feiaren (Jan Gunnar Røise) og arbeidsleiaren (Thorbjørn Harr) snakkar om sex, samliv og eigen vaklande kjønnsidentitet medan dei ser ut over eit Oslo under stadig konstruksjon og ombygging. Foto: Arthaus

Film