Sjela

What makes a man, Mr. Lebowski? Is it being prepared to do the right thing, whatever the cost?», spør Jeffrey Lebowski i «The Big Lebowski». «Sure, that and a pair of testicles», svarar The Dude. Bergen har eit nydeleg, brutalistisk rådhus teikna av Erling Viksjø, som òg teikna Y-blokka i Oslo som no diverre er riven. Bystyremøta held dei i det ærverdige og gamle rådhuset frå 1500-talet like ved. Problemet med dei gamle bygga, er jo at dei ikkje naudsynleg passar alle våre krav til luftkvalitet og universell utforming.

Dagboka