Ungdom ser ut til å bli mer positive til EU. Det bekymrer lederen av Rød Ungdom.

Uroes av unges EU-flørt

Skeptisk: Leder i Rød Ungdom Liv Müller Smith-Sivertsen tror ikke norsk EU-medlemskap er veien å gå for å løse verken klimakrisa eller andre problemer.

Det er flertall mot EU-medlemskap i den norske befolkningen. Men blant de unge er det tegn på at ting er i ferd med å snu.

Politikk