Sju ting eg lærte av å sjå «The Greatest Night in Pop».

Verda, det er oss

Effektivt: Det gjekk ein dryg månad frå Harry Belafonte hadde ideen til ein felles musikalsk innsats for dei sveltråka i Etiopia, til meir enn 40 av Amerikas største popartistar var samla i eit studio i Los Angeles. Foto: Netflix

Lyden av det velmeinande 1980-talet har fått sin eigen dokumentarfilm på Netflix. «The Greatest Night in Pop» fortel soga om organiseringa, skrivinga og innspelinga av «We Are The World» – super-mega-velgjerdssingelen over dei alle, som, til trass for å vere veldig lett å latterleggjere, har samla inn enorme (ukyniske) summar sidan låta vart lansert i 1985. I tillegg til god underhaldning byr dokumentaren på opptil fleire lærdommar – så heng med på dei mest sentrale.

Kultur