Marga Mincos jødiske krigsroman fra 1957 trengs akkurat nå.

De gjør oss ingenting

Overlevde: Etter Holocaust var Marga Minco den eneste gjenlevende i familien. Foto: Spartacus

En gang da jeg gikk på ungdomsskolen i Nederland fikk vi i oppgave å snakke med noen i slekta om hva de husket fra krigen. Heldigvis var jeg på gruppe med ei hvis bestefar hadde vært motstandsmann. Vi gomlet kjeks og noterte ivrig mens han fortalte om nervepirrende møter og gjemte aviser.

Bokmagasinet