I sin siste roman utforsker Eivind Hofstad Evjemo hvordan vår tids industrielle landbruk skaper større distanse mellom mennesket og naturen.

Moderniteten i hønsegården

Inn i hønsegården: I Eivind Hofstad Evjemos siste roman blir 18.000 kyllinger avlet fram til slakting over en periode på 35 dager. En oppdretter og fire arbeidsinnvandrere sørger sammen med avansert teknologi for at dyrene i denne perioden når en bestemt vekt og har det så bekvemt som mulig. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Innen industriell kyllingproduksjon er et «innsett» perioden fra kyllingene ankommer hønsegården og fram til de blir sendt til slakting. Det hele er svært nøye regulert. Innen perioden er over, skal kyllingene ha nådd en bestemt vekt. Avansert teknologi sørger for ideelle vekstforhold. Lys, temperatur, mengden for og vann – ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Kultur