Akk! Hard er dommen, streng er tonen.

Svar bedre

Jeg er ikke glad i André Bjerke. Det ble jeg minnet om da jeg omsider bladde opp i regjeringens stortingsmelding «Kunstnerkår» denne uka, og få sider inn i lesningen fikk et kjekt og selvsikkert dikt i fleisen. «Om kunst gjør noen nytte? / Spør De meg, / som går den brede næringsvei / vil svaret bli et avgjort nei».

Kommentar