«Sau» er ein sjarmerande invitasjon til å drøfta nasjonale vegval for landbruk og busetnad.

Ålreite damer

Småbruk for framtida: Bonde Rakel Nystabakk planlegg sauehald for ei framtid med mindre energibruk, og kopplammet Ståle får vera med på ferda, utan ballar. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Film