Slik Øystein Hide ser det, skrev Olav H. Hauge først og fremst dagbok. Diktene var et heldig biprodukt av 70 år med skriblerier.

Gravde gull ut av gråstein

Hauges metode: I sin doktorgradsavhandling argumenterer Øystein Hide for at Olav H. Hauge tviholder på den samme metoden gjennom 70 år med dagbokskriving. Foto: Torolf Engen

En marsdag i 1924 slo en tanke ned i 15 år gamle Olav H. Hauge: Han ville begynne å føre dagbok.

Kultur