Antall gjeldsordninger har økt med 55 prosent på fem år. Gjeldsrådgiver Dorthe Stevik Ommedal i Nav sier de aldri har sendt så mange søknader om gjeldsordning før.

Flere sliter med gjelda

knipe: Gjeldsrådgiver Dorthe Stevik Ommedal viser ofte Nav-klienter med betalingsproblemer hvordan de kan sette opp et månedsbudsjett med det hun kaller «Luksusfellen-light».

Dorthe Stevik Ommedal viser vei inn til møterommet hun pleier å ta med klienter. Inne på møterommet klistrer hun og klienten opp penge­sedler på en tavle for å lage et månedsbudsjett.

Innenriks