Else Hagen ville ikke male kuer som slikket maling. Det kommende året vises hennes ekspressive verk på fire av landets største museer.

Ingen koller eller kuer

Noe annet: Selv om Else Hagen fokuserte på hjemmesfæren, som her i "Kroning" (1953), monumentaliserte og problematiserte hun den. Foto: Andreas Harvik

Da Else Hagen fikk sin første soloutstilling på Trondhjems Kunstforening i 1940, var norsk kunst preget av to hovedstrømninger: mellomkrigstidas tendensmaleri og framstillinger av norsk natur. Men 26-åringen følte seg ikke helt hjemme i noen av sjangrene. Det var menneskelige relasjoner og maleriets rom- og fargevirkninger som opptok henne.

Kunst