Mysteriet i Borghild Rudjord Unnelands utstilling «Bevismaterialer» vil neppe bli løst. Og det er heller ikke gitt hva som bevises.

CSI Midtbyen

Ukjente handlinger: Gjenstandene som nå stilles ut på Trøndelag senter for samtidskunst skaper virkelig inntrykk av et åsted. Men for hva? Foto: Susann Jamtøy

Kunst