Antall asylsøkere til Europa i høst er på nivå med flyktningkrisa i 2015. Ukraina-flyktningene kommer på toppen av disse.

En million asylsøkere til EU i 2023

Frykter internering: Unge menn venter i flyktningleiren Kara Tepe på den greske øya Lesvos i mars 2021. Hjelpeorganisasjoner frykter at EUs migrasjonspakt, som det ble enighet om i desember, vil føre til økt internering av barn. Foto: ARIS MESSINIS, AFP/NTB

Antall asylsøkere til Europa har i høst ligget på nivå med flyktningkrisa i 2015, skriver EUs asylbyrå i sin siste rapport. Det foreligger ikke endelige tall, men EU regner det som sannsynlig at ankomstene for 2023 vil være på nivå med flyktningkrisa i 2015. Da søkte 1,35 millioner asyl i Europa.

Innenriks