Vil vi at kultur- og utdanningsinstitusjonene skal bli en politisk slagmark?

Våre felles arenaer

Alt er politikk, og alt har en klassekarakter, heter det gjerne på venstresida, men er det virkelig en god idé at alle typer virksomheter finansiert av det offentlige – universiteter, høyskoler, museer, utstillingssteder og kunstnersentre – skal ta stilling til politiske spørsmål på institusjonens vegne, enten det handler om Ukraina, Palestina eller Black Lives Matter?

Kommentar