Det som skjer på bakken

I en kronikk i Aftenposten mandag skisserer professor Øyvind Østerud opp de politiske alternativene i Israel/Palestina-konflikten. Kjernen i konflikten, skriver han, er at partene har uforenelige territoriale krav. En politisk løsning innebærer derfor enighet om områder som det står strid om. En tostatsløsning innebærer for eksempel at okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza opphører. Den løsningen uthules dag for dag av nye bosettinger og militarisering av bosettere, begge deler støttet av den israelske regjeringen. En énstatsløsning, hvor palestinere og israelere lever sammen med like rettigheter og rettsvern, har ikke oppslutning i Israel. Ifølge Østerud innebærer en slik énstatsløsning at selve grunnideen bak staten Israel som et nasjonalhjem for jøder fra hele verden, blir avviklet. Dessuten vil palestinere på sikt kunne utgjøre et flertall i en slik stat. Både en énstatsløsning og en tostatsløsning er derfor politisk retorikk uten særlig virkelighetskontakt, skriver Østerud.

Samtidig legges det grunnfor en tredje politisk løsning, den storisraelske, på bakken dag for dag. Den innebærer israelsk annektering av stadig større deler av Vestbredden, skriver Østerud. Og, kan vi legge til, sterkere kontroll over Gaza. Stor-Israel har ikke internasjonal støtte, er i strid med folkeretten og innebærer underordning av fem millioner palestinere. Det er likevel det som skjer på bakken. Samtidig som det internasjonale samfunn snakker om palestinsk statsdannelse og veien videre, er snart hele befolkningen på Gaza fordrevet fra hjemmene side. Bombardementet av Gazas byer har tatt til med stor intensitet de siste dagene. Nå er målet Khan Younis, en by palestinere inntil for få dager siden ble bedt om å evakuere til for å være trygge. På Vestbredden blir palestinere drevet ut av nye landsbyer, mens andre utsettes for vilkårlig internering, vold og drap. Debatten om politiske løsninger i Israel/Palestina-konflikten kan ikke strande ved to virkelighetsfjerne størrelser ingen har tro på. Den må også ta inn over seg hvordan et sterkt Stor-Israel er i ferd med å manifestere seg i området, og hvordan denne løsningen innebærer en forverret undertrykkelse av millioner av palestinere.