Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det som skjer på bakken

I en kronikk i Aftenposten mandag skisserer professor Øyvind Østerud opp de politiske alternativene i Israel/Palestina-konflikten. Kjernen i konflikten, skriver han, er at partene har uforenelige territoriale krav. En politisk løsning innebærer derfor enighet om områder som det står strid om. En tostatsløsning innebærer for eksempel at okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza opphører. Den løsningen uthules dag for dag av nye bosettinger og militarisering av bosettere, begge deler støttet av den israelske regjeringen. En énstatsløsning, hvor palestinere og israelere lever sammen med like rettigheter og rettsvern, har ikke oppslutning i Israel. Ifølge Østerud innebærer en slik énstatsløsning at selve grunnideen bak staten Israel som et nasjonalhjem for jøder fra hele verden, blir avviklet. Dessuten vil palestinere på sikt kunne utgjøre et flertall i en slik stat. Både en énstatsløsning og en tostatsløsning er derfor politisk retorikk uten særlig virkelighetskontakt, skriver Østerud.