Hva anbefalte utvalget?

I Klassekampen 24. november hevder Bjart Holtsmark at utredningen fra Klimautvalget 2050 «legger opp til en voldsom opptrapping i bruken av biomasse» for å nå klimamålene. Det er ikke riktig. (For ordens skyld: Jeg var en del av Klimautvalgets sekretariat, men skriver her for egen regning.)

Debatt