Når nordmenn blir ofre for krigen i Gaza, må norsk påtalemyndighet etterforske de ansvarlige.

Forbrytelser mot menneskeheten i Gaza

ANMELDT: ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmeldt tre av israelske lederne for forbrytelsene mot de sivile i Gaza. Fra venstre: øverste sjef for den israelske generalstaben, Herzi Halevi, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og Israels forsvarsminister Yoav Gallant. Foto: NTB

Situasjonen i Gaza etter angrepet fra Hamas 7. oktober har ført til at Gaza har blitt til ett sammenhengende åsted for israelske menneskerettslige krenkelser. Det har skjedd gjennom en kombinasjon av Israels intensiverte blokade og den omfattende bombingen, med de svært alvorlige konsekvenser dette har fått for sivilbefolkningen i Gaza. Disse handlingene har medført fem forskjellige forbrytelser mot menneskeheten. Helt konkret gjelder det straffeloven § 102 om forbrytelse mot menneskeheten, bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling).

Kronikk