Barn i Gaza utsettes daglig for drap, sult, sykdom, og palestinere er sjokkert over Vestens respons, ifølge en intern UD-rapport.

Alarmen går i UD om Gazas barn

I SKUDDLINJA: En skadet jente hjelpes inn på Shifa-sykehuset, det største sykehuset i Gaza, som nå er fylt til randen med skadde fra Israels bombeangrep. FOTO: Youssef Alzanoun/Middle East Images/ABACAPRESS

Interne rapporter i Utenriksdepartementet (UD) benytter gjerne et nøkternt, diplomatisk språk. Det er ikke tilfellet i rapporten UDs kontor i den palestinske byen Al Ram har skrevet om situasjonen i Gaza nå.

«Barn i Gaza må også ha rett til å leve» heter rapporten, som Klassekampen har fått innsyn i. Der beskriver en UD-representant i Palestina hvordan barna på Gazastripa rammes av Israels bomber.

Det står blant annet at:

  • Siden luftangrepene startet 7. oktober, har det dødd ett barn hvert tolvte minutt.
  • På grunn av mat- og vannmangel drikker mange barn saltvann for å overleve.
  • Også barn som ikke blir skadd eller drept, vil streve resten av livet – «både psykologisk, følelsesmessig og atferdsmessig».
  • Umiddelbar våpenhvile er «helt avgjørende» for å beskytte uskyldige sivile.
  • Palestinere er sjokkert over at vestlige land ikke protesterer tydeligere mot uforholdsmessig bruk av militær makt i Gaza.

Omtalt som tall

Rapporten er godkjent av Norges Palestina-ambassadør Torunn Viste og er sendt til blant andre statsminister Jonas Gahr Støre.

Den er en uke gammel (datert 23. oktober) og er altså skrevet før Israel intensiverte bombingen og gikk inn med bakkestyrker i Gaza.

I rapporten problematiseres både vestlig mediedekning av – og politiske lederes respons på – Israels krigføring.

«I vestlig – og ikke minst israelsk – dekning av krigen blir drepte palestinske barn oftest omtalt som tall og statistikk», står det i rapporten.

Og seinere:

«Palestinere flest er sjokkerte over at uforholdsmessig bruk av militær makt i Gaza av mange regnes som et legitimt middel for å knuse Hamas, uten at vestlige land protesterer tydelig mot dette».

Ber om våpenhvile

Videre påpeker rapporten at Palestinere som leser vestlige medier, oppfatter en skjult undertekst om at sivile i Gaza bare «delvis er sivile», fordi de anklages for å ville ha støttet Hamas’ angrep på Israel.

«Man får inntrykk av at ‘målene rettferdiggjør midlene’, og at det som skjer i Gaza, er ‘forferdelig, men nødvendig’», står det.

Palestinere observerer at mange vestlige nasjoner, til tross for det voldsomme tallet drepte sivile, viker unna å oppfordre direkte til våpenhvile.

«FN-systemet, Redd Barna og mange andre humanitære aktører har i flere dager oppfordret til en umiddelbar humanitær våpenhvile. Dette er helt avgjørende om man skal kunne beskytte uskyldige sivile i Gaza, inkludert barn», heter det i rapporten.

Må drikke saltvann

Beskrivelsene til UD er basert på data fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), Unicef, WHO, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), Redd Barna og andre lokale kilder.

Over halvparten av befolkningen i Gaza, og over en halv million barn, har nå blitt internt fordrevet. De som ikke er blitt drept i bomberegnet, står i fare for å bli syke eller utsatt for overgrep i overfylte krisesentre. UDs representant skriver at «overbefolkning og mangel på grunnleggende forsyninger har utløst spenninger blant internt fordrevne, og det rapporteres om en dramatisk økning i kjønnsbasert vold».

Israels totale blokade har betydd at ingen mat eller vann kommer inn i Gaza. Innbyggerne må prioritere den lille vannforsyningen de har til barna sine.

I rapporten står det at mange barn nå er tvunget til å drikke saltvann fra landbruksbrønner, med over 3000 milligram saltinnhold per liter.

«Dette utgjør en umiddelbar helserisiko, og øker hypertensjonsnivået, spesielt hos babyer under seks måneder, gravide kvinner og barn med nyresykdom.»

Den nødhjelpa og de forsyningene som har kommet inn så langt, utgjør en «dråpe i havet i forhold til de enorme behovene», ifølge rapporten.

Kaster opp av frykt

Et annet sted beskrives det hvordan foreldre i Gaza sliter med å roe barna sine.

«De rapporterer at barna ofte kaster opp etter luftangrep og det er økt forekomst av sengevæting – begge vanlige reaksjoner på økt frykt. Andre barn vil ikke engang forlate rommet for å gå på toalettet eller kjøkkenet uten at mor blir med. Dette er ikke bare tilfelle for små barn, men også tenåringer.»

Det befolkningen i Gaza opplever nå, kommer på toppen av en lang liste med liknende hendelser. «En 17-åring vil allerede ha gjennomlevd fem kriger siden 2008», påpekes det i UD-rapporten.

«Men den pågående krigen er allerede annerledes i omfang og ødeleggelse. Antallet barn som er drept i denne krigen, har allerede overskygget antallet drepte barn i alle de tidligere krigene til sammen», heter det.