Beskyttelse av sivile

I februar og mars 2011 vedtok FNs sikkerhetsråd to resolusjoner som førte til flyforbudssone og bombing av Libya. Begge resolusjonene uttrykker sterk uro for sivilbefolkningen i det nordafrikanske landet. Sikkerhetsrådet fordømmer bruk av vold overfor sivile, som rådet hevder «kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten». Særlig bekymret er rådet for mangel på medisiner, angrep på hjelpearbeidere og flyktninger. Sikkerhetsrådets første krav var «umiddelbar våpenhvile, stans i vold mot og alle angrep på sivile». Den siste resolusjonen autoriserte bruk av alle nødvendige midler for å hindre at sivile liv gikk tapt. Resultater var bombing og regimeskifte. Når det oppstår trusler mot internasjonal fred og sikkerhet, er det FNs sikkerhetsråd som skal forhindre vold og krig. Det er sikkerhetsrådet som kan vedta at FN griper inn, enten ved sanksjoner eller militær makt, slik det gjorde i Libya.

I ettertid vet vi at rådet tok feil om situasjonen for sivile, og at bombingen kastet et av Afrikas mest velutviklede land ut i kaos. Likevel viser resolusjonene at vestlige land ivrer for å beskytte sivile, så lenge overgriperen er fiende av USA og Europa. Saken stiller seg annerledes når de som bryter folkerett og menneskerettigheter, er alliert med Vesten. I dag bomber Israel sivile, sykehus, barn og hjelpearbeidere på Gaza. Israelske tropper samler seg ved grensa til den palestinske enklaven og er klare for en urban krig hvor titusenvis av sivile vil miste livet. Israel fordriver innbyggerne fra Gaza by. Dessuten holder Israel tilbake vann, mat og medisiner til over to millioner mennesker.

Situasjonen kan knapt bli mer alvorlig, og likevel kommer det ingen resolusjoner som fordømmer vold mot sivile eller brudd på folkeretten fra FNs sikkerhetsråd. Den siste resolusjonen ble vedtatt 2. oktober og handler om Haiti. Slik ser dobbeltmoral ut. Når det nå er Vestens allierte som dreper sivile og planlegger offensiver med enorme menneskelige tap, er sikkerhetsrådet ute av spill. Da det gjaldt en afrikansk diktator, trengte sikkerhetsrådet i 2011 ikke engang undersøke fakta før bombeflyene tok av. Hamas-angrepet på Israel var grusomt. Vi trenger et FN som kan hindre at et slikt angrep følges av mer grusomhet.