Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Beskyttelse av sivile

I februar og mars 2011 vedtok FNs sikkerhetsråd to resolusjoner som førte til flyforbudssone og bombing av Libya. Begge resolusjonene uttrykker sterk uro for sivilbefolkningen i det nordafrikanske landet. Sikkerhetsrådet fordømmer bruk av vold overfor sivile, som rådet hevder «kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten». Særlig bekymret er rådet for mangel på medisiner, angrep på hjelpearbeidere og flyktninger. Sikkerhetsrådets første krav var «umiddelbar våpenhvile, stans i vold mot og alle angrep på sivile». Den siste resolusjonen autoriserte bruk av alle nødvendige midler for å hindre at sivile liv gikk tapt. Resultater var bombing og regimeskifte. Når det oppstår trusler mot internasjonal fred og sikkerhet, er det FNs sikkerhetsråd som skal forhindre vold og krig. Det er sikkerhetsrådet som kan vedta at FN griper inn, enten ved sanksjoner eller militær makt, slik det gjorde i Libya.