Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen avfeier Acer-kritikken, innrømmer at utanlandskablane har gitt dyrare straum, og meiner regjeringa fortener skryt.

Vil gjerne ha litt skryt

Stolt: Regjeringa har pressa prisane meir ned enn resten av Europa, hevdar statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.

– Er du samd i at vår tilknyting til den europeiske straummarknaden gjer at vi har gjeve frå oss nasjonal kontroll over krafta og over straummarknaden?

Mot veggen