Varde

Ein seier gjerne at dei første som tok seg opp på dei mest krevjande norske fjelltoppane i Jotunheimen og på Sunnmøre, var rike engelskmenn. Dei forlot tekstilfabrikkane sine heime i England i månadsvis i strekk, og bidro til å byggje opp ei turistnæring på stader som Øye og Fjærland, kor det framleis står flotte hotell i sveitserstil frå andre halvdel av attenhundretalet. Ein mindre fortalt løyndom er at mange av dei engelske fjellpionerane trefte på eldgamle vardar på mange av fjelltoppane dei tok seg opp på.

Dagboka