Det gir ingen mening å bekjempe ulikhet ved å snakke om det store «vi», mener tidligere Verdensbanken-leder Branko Milanović. Til det har vi for forskjellige forutsetninger.

Ulikheten må dø, leve ulikhet

Tenker: Branko Milanović vokste opp i planøkonomiens Jugoslavia og ble seinere direktør i Verdensbanken. Nå gir han ut bok om de økonomiske tenkerne som har formet ham. Foto: Anniken C. Mohr

Dokument