Hundre år etter at Stig Dagerman ble født, er bøkene hans fremdeles høy­aktuelle som politiske brukstekster.

Brent barn

Lys og mørke: Mange har lest Stig Dagermans bøker i lys av hans vanskelige barndom og selvmord. Men hans søken etter frihet er minst like viktig, mener dattera. Foto: Tore Falk, Scanpix

På starten av 1930-tallet hendte det at det sto en ung gutt i grinda til gården Norrgärdet i Älvkarleby. Han speidet etter sin mor – som aldri kom.

Kultur