83 prosent av førsteklassinger må ta kartleggingsprøve i lesing. Professor Maria Øksnes mener de bør få slippe.

Professor vil kaste tester av 6-åringer

Lek med farger: Elevene på første trinn ved Nardo barneskole i Trondheim har en times frilek hver morgen.

De nasjonale kartleggingsprøvene i lesing bør ut av førsteklasse. Det er det klare rådet fra pedagogikkprofessor Maria Øksnes ved NTNU.

Innenriks