Byrådet i Oslo setter av penger til 37 nye atelierplasser. Likevel står 119 kunstnere i fare for å miste arbeidsrommet sitt ved nyttår.

Kan miste arbeidsrommet

Må ut: Yamile Calderón er kunstner og fotograf med fast atelier på Ila Pensjonat i Oslo. Fra nyttår av må Calderón finne seg et nytt sted å jobbe, ettersom leieavtalen kommunen har med kunstnere, utgår.

– Dette er en katastrofe. Hvor skal jeg flytte tingene mine? sier Yamile Calderón.

Kunst