Imperialismekritikk som kunne ha vorte god film.

Filmsuppe på KI-spiker

Bad Robot: Alphie (Madeline Voyles) kan «snakka» med andre maskinar, og får sett ein stoppar for denne lite hygge­lege R2D2-slektningen. Foto: Buena Vista International/Disney

Film