Tiktok 2

Som lesere av denne spalta vet, har jeg nylig gått dit ingen middelaldrende mann på venstresida har gått før meg. Jeg er på Tiktok. Dagens ungdom får i økende grad sin politiske informasjon fra, og kun fra, den kinesiske appen Tiktok. Der dominerer høyrekreftene totalt. Mitt mål er å være en saklig motvekt til høyrepropagandaen som mates inn i ungdommens hoder i en formativ fase.

Dagboka