Mens det russiske forsvaret er sterkt redusert i grenseområdet mot Norge, blir den norske garnisonen styrket med flere soldater og nytt luftvern.

Norge får nytt luftvern på grensa

Grensevakt: Grensejegere vokter og informerer ved varden der Finland, Russland og Norge møtes. Å gå rundt varden er straffbart. Bak tråden til høyre er Russland.

Helt sør i grenseområdet i Pasvikdalen, ved Treriksrøysa, møtes gresnene til Finland, Norge og Russland. Her blir turgåere tatt imot av norske soldater som gir beskjed om hvilke regler som gjelder, og at det å krysse grensa til Russland er forbudt.

Innenriks