Etasjen

Det er populært å ta tog. Intercity-linene frå Oslo til Lillehammer, Halden og Skien har gått frå 7,9 millionar påstigingar i 2012 til 15,9 i 2019 (åra frå 2020 til 2022 er misvisande på grunn av korona), Gjøvikbana har gått frå 1,3 til 2,1 millionar og lokaltoga i Oslo frå 36,7 til 41,1 millionar. Auken er raskare enn styresmaktene hadde sett for seg, og dei bad difor Jernbanedirektoratet om å finne ut korleis ein kan få plass til alle desse passasjerane på toga.

Dagboka