100 år etter at Stortinget vedtok utbygging av jernbane i Troms, går tog-entusiaster langs traseen og håper skinnene snart kommer.

Går i tog for tog

Tog-krav: Vidar Eng (til venstre), Paul Pedersen og Steinar Hamre leder an i marsjen som går fra Balsfjord til Setermoen i Troms, 100 år etter at Stortinget vedtok jernbaneutbygging her.

I 1923 vedtok Stortinget å bygge en jernbanestrekning på rundt hundre kilometer mellom Balsfjord og Setermoen i Troms.

Innenriks