Hvordan skal universiteter og høyskoler utjevne de store kjønnsforskjellene på visse studier? Flere peker på kjønnskvotering.

Rektorer ønsker seg kvotering

Er for kvoter: Universitetet i Oslo har gjort analyser som indikerer at kvoter er mer effektivt enn kjønnspoeng, forteller rektor Svein Stølen.

Mandag skrev Klassekampen at det har vært en tredobling av utdanninger med kjønnspoeng for gutter. Samtidig har antallet studier med «kvinnepoeng» sunket.