Hvordan skal universiteter og høyskoler utjevne de store kjønnsforskjellene på visse studier? Flere peker på kjønnskvotering.

Rektorer ønsker seg kvotering

Er for kvoter: Universitetet i Oslo har gjort analyser som indikerer at kvoter er mer effektivt enn kjønnspoeng, forteller rektor Svein Stølen. Foto: John Trygve Tollefsen

Mandag skrev Klassekampen at det har vært en tredobling av utdanninger med kjønnspoeng for gutter. Samtidig har antallet studier med «kvinnepoeng» sunket.

Kultur