Med symjebasseng og næringsfond vil regjeringa snu flyttestraumen i Aust-Finnmark.

Slik skal regjeringa stogge avfolkinga

HAR TRUA: Regjeringa trur det er mogleg å gjere noko med flyttestraumen vekk frå Aust-Finnmark. Her er gravplassen i Bugøynes. Foto: Adrian Øhrn Johansen

Regjeringspartia saman med SV gir 105 millionar kroner til Aust-Finnmark, i ein tiltakspakke som rommar mykje forskjellig.

Politikk