Venstresidas analytiske svikt

I analyser på venstresiden ser vi ofte at hendelsene på Majdanplassen i 2014 beskrives som et kupp iscenesatt av USA. Men de nye makthaverne hadde solid støtte i befolkningen i Vest-Ukraina. Det er skillet mellom en revolusjon og et kupp. Mange analyser hopper over dette. Det er pinlig at miljøet rundt Vardøger også henfaller til en slik beskrivelse. Og det vitner om slett kunnskap i marxisme, på linje med dem som hevder at oktoberrevolusjonen også var et kupp.

Debatt