Øystein Hoffart og Inger-Marie Larsen er spente på om dei får selt huset, for veksten i bustadmarknaden byrjar å stoppe opp.

Det blir vanskelegare å selje hus

Spente: Inger-Marie Larsen og Øystein Hoffart har kjøpt eit nytt og litt dyrare rekkehus med «tøffelavstand» til barneborna. No gjer dei leilegheit og balkong klar for visning, og håpar på ein høgast mogleg salspris.

Øvst oppe på Møllenberg i Trondheim skal ekteparet Øystein Hoffart og Inger-Marie Larsen selje sin del av ein tremannsbustad.

Innenriks