Valet

I haust har ein berre to val om ein bur i Årdal. Arbeidarpartiet og Høgre. Ingen andre stiller til val i kommunen, ikkje Senterpartiet som fekk 36 prosent ved sist val, og heller ikkje Raudt, som sit i kommunestyret no. Nei, forresten. Ein har eit tredje val: å sitje heime og ikkje røyste på nokon av dei. Saka har vore mykje omtalt i Sogn avis.

Dagboka