En ny rapport viser hvordan Norge kan nå klimamålene i 2030. Den utelater imidlertid noe viktig, mener kritikerne.

Mindre kjøtt, like mye olje

Nytt år, nye tiltak: Miljødirektoratets Ellen Hambro overrakte den nye klimarapporten til klimaminister Espen Barth Eide. Den er den første i en årlig serie av slike rapporter.

Norge har som mål å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. På 33 år har ulike regjeringer så langt kuttet cirka fem prosent.

Politikk