Selv den som vet at alt kan skje i en Asger Jorn-utstilling, kan bli satt ut av spill på Erkebispegården.

Med protein i tubene

Sentralstimulerende: Å vandre gjennom en Asger Jorn-utstilling er som en tur i berg-og-dal-bane uten sikkerhetsbelte. Her ser vi «C’est grace a nous». foto: Rikke Solem

Kunst