Mens Equinor skrinlegg Trollvind, blir det jobba for å bygga ein like stor havvindpark i Barentshavet, med mål om oppstart i 2028.

Havvindplanar lever i nord

Elektrisk: Hammerfest LNG på Melkøya utanfor Finnmarkskysten er eit anlegg for mottak og prosessering av naturgass frå Snøkvitfeltet i Barentshavet. Anlegget blir i dag drive med kraft frå eit gasskraftverk. Det vil Equionor, som er operatør, legga ned og heller driva anlegget med kraft frå det ordinære straumnettet. Problemet er at det vil ta mykje kraft frå regionen. Ifølge Equinor er kraftbehovet på Melkøya 3,9 TWh. Foto: Tom Henning Bratlie

Det bles i alle retningar i havvindebatten om dagen. I Dagens Næringsliv i går tok leiaren for Energikommisjonen Lars Sørgård til orde for å dra i bremsen. Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) står støtt i trua på at havvind blir stort og viktig framover.

Innenriks