Deler av «framtidens arbeidsliv» er fortsatt dårlig forstått og regulert i norsk lov.

Det usynlige mellomleddet

HVOR ER OPPDRAGSGIVEREN? I tjenester som Uber og Foodora formidles oppdrag gjennom en app. Det er bare ett eksempel på bruk av mellomledd som gjør ansvarsfordelingen uklar, skriver forfatteren.

Frilansere og oppdragstakere favner mange yrker og sektorer, som håndverkere, ingeniører, IKT- og kulturarbeidere. Du utfører arbeid for en virksomhet uten å være ansatt i virksomheten. Hvis du ønsker å jobbe som oppdragstaker, kan du benytte et mellomledd i form av en formidler eller en app. Dine kunnskaper og erfaringer blir dermed synliggjort for aktuelle kunder i privat og offentlig sektor. Denne måten å jobbe på er blitt framstilt som «framtidens arbeidsliv», men møter også motstand. Uber (transport) og Foodora (bud) er kjente eksempler her.

Kronikk