Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Deler av «framtidens arbeidsliv» er fortsatt dårlig forstått og regulert i norsk lov.

Det usynlige mellomleddet

HVOR ER OPPDRAGSGIVEREN? I tjenester som Uber og Foodora formidles oppdrag gjennom en app. Det er bare ett eksempel på bruk av mellomledd som gjør ansvarsfordelingen uklar, skriver forfatteren. Foto: Anniken C. Mohr

Frilansere og oppdragstakere favner mange yrker og sektorer, som håndverkere, ingeniører, IKT- og kulturarbeidere. Du utfører arbeid for en virksomhet uten å være ansatt i virksomheten. Hvis du ønsker å jobbe som oppdragstaker, kan du benytte et mellomledd i form av en formidler eller en app. Dine kunnskaper og erfaringer blir dermed synliggjort for aktuelle kunder i privat og offentlig sektor. Denne måten å jobbe på er blitt framstilt som «framtidens arbeidsliv», men møter også motstand. Uber (transport) og Foodora (bud) er kjente eksempler her.