En utedo var det eneste som sto igjen i den lille bygda Sørvær etter krigen. Hjelp til gjen­oppbygging kom fra uventet hold.

Bygda som ble adoptert

La oss bygge! I 1945 bidro denne plakaten til at innbyggerne i Hamar ble med på innsamlingen til Sørvær etter krigen.

Da andre verdenskrig var over, lå det lille fiskeværet Sørvær i Vest-Finnmark igjen i ruiner. Innbyggerne, som hadde vært fattige før krigen, sto igjen med enda mindre. Nøden var stor.

Moderne tider