Ein arkitekt som er råka av bustadkrisa, er ein god ide for satire. Han kunne vore skrudd til endå meir.

Moderne holebuarar

«Cubez»: i «Arkitekten» freistar Eili Harboes Julie å løysa bustadkrisa i Oslo – og byggja karriere.

Film