Kostnadene ved å bygge havvind øker. NVE-sjef Kjetil Lund mener utfordringene står i kø for havvindsatsingen.

Havvind blir dyrere

Feier ikke ­under ­teppet: NVE-direktør Kjetil Lund ønsker havvindssatsingen alt godt, men er tydelig på at mange utfordringer må løses hvis man skal nå ambisjonene om 30 GW havvind innen 2050. Foto: Anniken C. Mohr

Med havvind ønsker regjeringen å doble norsk kraftproduksjon på 17 år. Innen 2040 vil de ha cirka 1500 turbiner, som produserer til sammen 30 Gigawatt i norske farvann. Ambisjonene er i tråd med anbefalingene i rapporten fra regjeringens energikommisjon.

Innenriks