Kostnadene ved å bygge havvind øker. NVE-sjef Kjetil Lund mener utfordringene står i kø for havvindsatsingen.

Havvind blir dyrere

Feier ikke ­under ­teppet: NVE-direktør Kjetil Lund ønsker havvindssatsingen alt godt, men er tydelig på at mange utfordringer må løses hvis man skal nå ambisjonene om 30 GW havvind innen 2050.

Med havvind ønsker regjeringen å doble norsk kraftproduksjon på 17 år. Innen 2040 vil de ha cirka 1500 turbiner, som produserer til sammen 30 Gigawatt i norske farvann. Ambisjonene er i tråd med anbefalingene i rapporten fra regjeringens energikommisjon.

Innenriks