Monica Mæland, leiar for næringsforeninga i Bergen, vil verne om fuktige 17. mai-tradisjonar.

Forsvarar frukostbobler

PINNE FOR LANDET: Leiar for Bergen Næringsråd Monica Mæland meiner det er uheldig om fyll på 17. mai frå «nokre bråkmakarar» i fjor skal få konsekvensar for heile byen, næringslivet, tilsette og folk som skal feira.

– I Bergen er det lov med alkoholskjenking frå kl. 07 på 17. mai. Kvifor bør bergensarane få kjøpa seg alkohol så tidleg på nasjonaldagen?

Mot veggen