Telegram

Spotify anklages for å villede i ny rapport

Martin Bureau, AFP

Svenske artister genererte over 1,6 milliarder svenske kroner i inntekter fra Spotify i 2022, viser nye tall fra strømmegiganten. Det er en økning på 15 prosent fra 2021, og nesten dobbelt så mye som for fem år siden. Jan Granvik, leder i den svenske rettighetsorganisasjonen Sami, mener imidlertid at tallene gir et falsk bilde av virkeligheten.

Kultur