I Rødt advares det mot splittelse, polarisering og svik, i striden om partiet skal si ja eller nei til havvind.

Vil stå på nei til havvind

Motstrøms: Linda Forsvik, Nordland Rødt, Vet godt hvor hun står i debatten om havvind. Her er hun fotografert på Rødts landsmøte i Stavanger.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som sier kategorisk nei til all vindkraft – på land, i fjæra og til havs. Det ble vedtatt av Rødt-landsmøtet i 2021.

Politikk